skip to Main Content
WORKOUT 18/2

WORKOUT 18/2

Warmup

100 HR
2set
8/8 half kneeling thoracic rotation
8 down ward dog – cobra
8 tabl rocks

2set
8/8 half kneeling band lift
8 glute bridge

A) Hang Power Clean
4-4-4-3-3-3-2-2
8set där du bygger vikten för varje set. Arbeta med teknik och börja med en lätt 4a i första set.

B) Front Squat
Stång börjar på marken ( clean -> front rack )
6reps x 4set
tempo 21X0

Arbeta med samma vikt i alla set eller bygg vikten över set.

C) För kvalité
15minuter
4 power clean
4 thrusters
8 toes to bar / beat swing
8 box jump step down

Välkomna kl. 17.00

Back To Top