skip to Main Content

STEGEN

25 MIN AMRAP

1 x SLAM BALL
1 x BURPEES OVER SLAMBALL
1 x Abmat SIT-UPS
1 x OVER HEAD SQUATS *Redskap KB el Skivstång/frivikt

2 x …….

ÖKA MED 1 REPS VID VARJE VARV 

Skriv resultat på tavlan.

Back To Top