skip to Main Content
MÅNADSMEDLEM

MÅNADSMEDLEM

Månadsmedlem

Vi tar upp detta igen med månadens medlem, vi tar statistiken varje månad ser vem som tränar mest på gymmet och kommer få en premie för detta. Viktigt att ni loggar in er vid varje tillfälle så det kommer med.

Startade nu från 1 oktober, så träna, träna….

Vi syns

Back To Top