skip to Main Content
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

PRESSMEDDELANDE

Vi är stolta och hedrade av att ESTRIDS AB och SWETECGYM har ingått ett avtal om FÖRETAGSHÄLSOVÅRD inriktning friskvård. 

1 årsavtal med inriktning av fri träning – årskort, massage 1 ggr/mån. 

Kristianstad 12 december 2018
Frågor kontakta Dag Wenström 044-245564

Back To Top