skip to Main Content

5 Fördelar med 3D träning

1. Hjälper dig att få bredare rörelseschema, vilket är hälsosamt då kroppen genast blir bättre på att sprida ut den stress som appliceras mot den.
2. Gör dig starkare och skadefri inför såväl vardagens uppgifter som idrott samt löser ofta rygg och knä problem.
3. Träningen utgår från din individuella bakgrund och behov.
4. Rolig och annorlunda träningsätt mot traditionella styrkeövningar.
5. Du hittar övningar som bygger på din kropps behov och funktion.


Vad är 3D träning?

3D-träning är framtiden. Här skapar man ett holistiskt tänk med analys och övningarna som ger funktionella träningen, prehab och rehab till nya nivå.

3D-träning bygger på hur kroppen reagerar på de olika krafterna gravitation, underlagskraft, massa och moment och syftar till att förbättra motståndskraften och samarbetet mellan dessa krafter och samtidigt skapa en balans i kroppen med både rörlighet och styrka. Det ger oss bättre förutsättningar att undvika skador och röra oss fritt i både vår vardag och träning.

När passar 3D-träning?

3D träning är för alla! Vi lyder alla under samma fysiska lagar och kommer därför dra nytta av, och i viss mån använda oss av, träningsprinciperna för att få en välfungerande kropp. Det som skiljer sig från person till person är givetvis svårighetsgraden, vilket ofta handlar om rörelseomfång, hastighet och startpositioner.

Hur fungerar det?

3D-träning bygger på hur kroppen reagerar på de olika krafterna gravitation, underlagskraft, massa och moment. Eftersom dessa krafter bestämmer hur vår anatomi ser ut så vill 3D-träning förbättra motståndskraften och samarbetet dem emellan – att skapa en balans i kroppen med både rörlighet och styrka. Det ger oss bättre förutsättningar att undvika skador och röra oss fritt i både vår vardag och träning.

Fördel med 3D

Fördelarna med är många!
Om kroppen bättre kan hantera de fysiska krafterna minskar onödig energiåtgång, lederna samspelar bättre – och mår bättre. Samtidigt är kroppen i skick att användas för det vi har behov av, som i idrott, motion eller vardagsaktiviteter.

Balans mellan rörlighet & stabilitet

För att förstå hur kroppen reagerar på olika krafter måste vi också förstå att kroppen inte är stöpt i en fast form. Tanken bakom funktionell träning är baserad på principer som inte tenderar att ändras, vad som dock ändras är hur minsta motståndets lag ser ut för varje enskild individ, hur vi lättast rör oss obehindrat. 

Balans mellan rörlighet och stabilitet är viktigt och därför bör vi inte separera dessa. Våra övningar, vår träning, behöver vara utformade så dessa två kopplas samman och kompletterar varandra. Är en del av kroppen för rörlig kommer den inte motstå krafter på ett effektivt sätt, har vi för mycket stelhet så kommer heller inte kraften spridas på rätt sätt i kroppen.

Att tänka på

I 3D-träning står Individen i centrum! Detta innebär att alla som vill träna 3D-träning behöver hitta sin egen funktionella tröskel i varje övning. Det handlar om att ta hänsyn till hur kroppen fungerar och ser ut, samt eventuella skador och begränsningar av olika slag, och vara lyhörd för detta. Vi är olika och oftast ser rörelserna olika ut beroende på vem som genomför dem.

Vill du träna 3D-träning individuellt med Personlig Tränare gör du det genom att boka en PT-timme alternativt teckna fler timmar. Är du mer intresserad av att träna i grupp så är du välkommen på ett gruppträningspass där 3D står i fokus.

SparaSpara

Back To Top